ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ จันทรา บุญวิชัย Website ท่านสามารถดาวน์โหลดบทเรียนต่าง ๆ และสามารถแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้
  เช็คเวลาเข้าเรียน
 

\\\\\\\ เช็คเวลาเข้าเรียนคะแนนเก็บ

\\\\\\\ ตารางสอน

ระบบ E-elearing
 
ค้นหาบทเรียน
 
บทเรียนต่าง ๆ
 

สารสนเทศเพื่อการจัดการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

E-book
   
  กระดานเสวนา
 

 
  คำอธิบายรายวิชา
 
  ผลการส่งงานน.ศ.
 
บทเรียนอื่น ๆ
 
  ดาวน์โหลดโปรแกรม
 
  Education link
 
 
 
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
  \\ ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี
icon_community.gifศูนย์คอมพิวเตอร์
icon_community.gifโปรแกรมวิทย์คอมฯ

  กลับมาเยี่ยมชมอีกนะ
 

  ตำแหน่ง Website
 

ไปยัง ของwebsite

ไปยัง ของ website

 

นักศึกษาที่ขาดส่งงาน ให้ส่งงานให้เสร็จสิ้นในวันที่สอบรายวิชานั้น ๆ

แนวข้อสอบปลายภาคทุกรายวิชา


งานที่มอบหมายนักศึกษา

เลือกรายวิชา

วิชาระบบปฏิบัติการ

 

วิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการธนาคาร

 

 

 

วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านการเงินและบัญชี

  • 5105.121
  • 5106.122
041กลุ่มเรียน 5106.122                      

 

วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

  • สฏ 1201
  • ไฟล์สอน  dreams

 

 

 

วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต

  • 5251
  • 5254
  • สฏ 1217
  • 5222.121 ปฐมวัย
041กลุ่มเรียน 5254                       

กลุ่มเรียน สฏ 1217 ยุทธศาตร์การพัฒนา

งานครั้งที่ 1 ส่งเมล์ทักทายอาจารย์

งานครั้งที่ 2 ส่งเมล์การบ้านท้ายบทที่ 1

041งานครั้งที่ 1 2 คะแนน ส่ง mail ดูรายละเอียด

 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเรียนรู้

 

 

นักศึกษากรุณาส่งงานในวันเวลาที่กำหนด กระดานข่าวกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ

 


จำนวนผู้เข้าชม
Counters
 
thai-new
 
   


  อ.จันทรา บุญวิชัย
 

  ประวัติส่วนตัว
 

ประวัติส่วนตัว

My Gallery

ค้นหาหัวข้อและคำ
 

ค้นหาคำ

 
  แบบสำรวจ
 

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ Website นี้

สุดยอด

อื่ม...ใช้ได้

สวยดี

ปรับปรุงก็ดีนะ

เฉย ๆ

see results
สำหรับสมาชิก
 
Username
Password
  เช็ค E-mail
 


  วันที่-เวลา

  ัมุมพักผ่อน
 
  Game ความคิด
 

เกมส์ข้ามฝั่ง

  Screen sever
 

ภาพดอกไม้เต็มจอ

  Chat
 


  ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 


  Website ค้นหาข้อมูล