วิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา

บทที่ 1 แนะนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 2 อินเตอร์เน็ต Marketing

บทที่ 3 ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 4 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 5 การชำระเงินผ่านระบ์อิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 6 ระบบรักษาความปลอดภัย

บทที่ 7 ระบบตระกร้าสินค้า

บทที่ 8 การโปรโมทเว็บไซต์

บทที่ 9 กฏหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การใช้งาน Ebook

การใช้งานโปรแกรม Macromedia Dream CS3