ตารางสอน

8.00-11.20
11.20-15.30
15.31-18.50
จันทร์
   

 

 

 

 

อังคาร
 

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

ในด้านการธนาคาร

5004.121

คอม 7

พุธ
 

 

พฤหัส

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

ในด้านการธนาคาร

5005.122

คอม 7

 

โปรแกรมประยุกต์์

ด้านการเงินและการบัญชี

5006.121

มัลติมีเดีย

ศุกร์
 

ระบบปฏิบัติการ

5270 การจัดการคอมฯ

คอม 3

เสาร์
 

 

 

 

 
อาทิตย์
 

คอมพิวเตอร์ประยุกต์

สฏ 1201 คอมธุรกิจ

คอม 6