นัักศึกษากลุ่มเรียน 5222.151 ปฐมวัย

ให้ส่ง mail หา อาจารย์จันทรา ที่ เมล์ chantra_bun@hotmail.com

เนื้อที่ส่ง ประวัติของนักศึกษา พร้อมแนบไฟล์ ภาพ หรือไฟล์ใด ๆ ก็ใด 1 ไฟล์

หัวเรื่อง(Suject) ให้พิมพ์ดังนี้ รหัสประจำตัว ตามด้วยชื่อ

ส่งภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553