วิชาคอมประยุกต์

เนื้อหา Dream CS3
งานที่มอบหมาย
หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ดาวน์โหลด

รู้จักกับ Dreamweaver+ภาษา HTML       

 คำสั่ง HTML เพิ่มเติม                        

 
การเซตให้เว็บอ่านภาษาไทย  
แถบเครื่องมือสร้างเว็บ  
มีอะไรใหม่ใน dream CS3  
การทำงานเบื้องต้นกับเว็บไซต์และเว็บเพจ  
ใส่และตกแต่งข้อความบนเว็บเพจ  
การเซต Page Properties  
ใส่ภาพประกอบเว็บเพจ  
การจัดเว็บเพจด้วยตาราง  
จัดเว็บเพจด้วย AP Element  
จัดเว็บเพจในมุมมอง Layout  
การสร้างไฮเปอร์ลิ้ง  
การสร้างเมนูม้วนเก็บได้ SPRY  
แบ่งหน้าเว็บเพจด้วย เฟรม  
การกำหนด meta  
การสร้างแทมเพลตและไลบารี่  
จัดรูปแบบเว็บเพจด้วย CSS  
การสร้างฟอร์ม  
การสร้าง Jump Menu  
การสร้างเมนู Navigation bar  
จาวาสคริป  
เผยแพร่เว็บไซต์  
ดาวน์โหลด script ของร่วง  
ลักษณะข้อสอบ  
งานที่ส่งอาทิตย์หน้า