เป้าหมายของเกมส์ : พาทุกคนลงแพ ข้ามไปอีกฝั่งให้หมด เริ่มเกมส์โดยการกดปุ่ม วงกลมสีน้ำเงิน

โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. เด็กผู้ชายห้ามอยู่กับแม่โดยที่ไม่มีพ่ออยู่
2. เด็กผู้หญิงห้ามอยู่กับพ่อโดยที่ไม่มีแม่อยู่
3. โจรอยู่กับใครไม่ได้เลย ถ้าไม่มีตำรวจอยู่ด้วย
4. เด็กไม่สามารถข้ามแพเองได้ ต้องมีผู้ใหญ่
5. ถ้าพร้อมออกแพให้กด คันโยกสีแดง ครับ
6. (เ พิ่มเติม) ท่านสามารถให้เด็ก หรือโจร อยู่คนเดียวที่ชายฝั่งได้ครับ
7. (เ พิ่มเติม) ลงแพได้มากที่สุด 2 คน ผู้ใหญ่สามารถลงแพคนเดียวได้