ศึกษาค้นคว้าทำรายงาน

หัวข้องาน


สถาปัตยกรรม CPU
    -CISC
    -RISC
    - ประเภท CPU
และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับ CPU


กำหนดส่ง :   วันที่ 13 ก.ค. 2552 เวลา 11.00 น.
วิธีการส่งงาน ส่งมาที่ chantra_bun@hotmail.com
แนบไฟล์รายงาน
โดยหัวข้อรายงาน หรือ Subject ให้ระบุดังนี้
กลุ่มเรียน+หัวข้อรายงาน+รหัสนศ.+ชื่อ
เช่น    5148.041รายงาน CPU+รหัสนศ.+ชื่อ