แนวข้อสอบปลายภาควิชา GED คอมพิวเตอร์กับชีวิต

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาคอมพิวเตอร์ (ประมาณ 4-5 ข้อสอบ)

- ประเภทคอมพิวเตอร์

บทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์ (ประมาณ 10 ข้อสอบ)

บทที่ 3. ซอฟแวร์ (ประมาณ 10 ข้อสอบ)

บทที่ 4 Hardware (ประมาณ 10 ข้อสอบ)

บทที่ 5 ระบบปฏิบัติการ (ประมาณ 5 ข้อสอบ)

บทที่ 9 เครื่อข่าย (ประมาณ 5 ข้อสอบ)

บทที่ 10 internet (ประมาณ 17 ข้อสอบ)

บทที่ 11 การประยุกต์ใช้งานสารสนเทศ (ประมาณ 10 ข้อสอบ)

บทที่ 13 จริยธรรมและความปลอดภัย (ประมาณ 10 ข้อสอบ)

และการใช้งานโปรแกรม word และ power ประมาณ 10 ข้อ